INVESTOR RELATIONS

Leasinvest Real Estate is een Gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die lid is van de BE-REIT Association.

De vennootschap volgt inzake haar financiële rapportering de EPRA Best Practices Recommendations.

Het boekjaar van Leasinvest Real Estate loopt vanaf boekjaar 2009 gelijk met het kalenderjaar, nl. van 1 januari tot 31 december. Voorheen liep het boekjaar van 1 juli tot 30 juni. Het boekjaar 2007/2008 was een overgangsjaar en telde uitzonderlijk 18 maanden en eindigde op 31/12/08.