FINANCIËLE KALENDER
22/08/18
Halfjaarlijks financieel verslag 2018 (17.40u)
19/11/18
Tussentijdse verklaring Q3 2018
20/02/19
Jaarresultaten 2018
29/03/19
Jaarlijks financieel verslag 2018
20/05/19
Tussentijdse verklaring Q1 2019
20/05/19
Jaarvergadering van de aandeelhouders
27/05/19
Betaalbaarstelling dividend
21/08/19
Halfjaarlijks financieel verslag 2019