FINANCIËLE KALENDER
29/03/19
Jaarlijks financieel verslag 2018
20/05/19
Tussentijdse verklaring Q1 2019
20/05/19
Jaarvergadering van de aandeelhouders
27/05/19
Betaalbaarstelling dividend
21/08/19
Halfjaarlijks financieel verslag 2019
14/11/19
Tussentijdse verklaring Q3 2019
19/02/20
Jaarresultaten 2019