ALGEMENE VERGADERING

Buitengewone algemene vergadering (16 december 2019)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht.

 • Notulen
 • Oproeping
 • Volmachtformulier
 • Verslag van de zaakvoerder over de doelwijziging
 • Verslag van de commissaris over de doelwijziging
 • Verslag van de zaakvoerder over het toegestaan kapitaal
 • Ontwerp gewijzigde statuten

Gewone algemene vergadering (20 mei 2019)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten, het jaarverslag en het remuneratieverslag, verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2018.

 

 • Notulen
 • Agenda
 • Volmachtformulier
 • Statutaire jaarrekening
 • Verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening
 • Verslag van de commissaris over de geconsolideerde financiële staten

Gewone algemene vergadering (22 mei 2018)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten, het jaarverslag en het remuneratieverslag, verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2017.

 • Notulen
 • Agenda
 • Volmachtformulier
 • Statutaire jaarrekening
 • Verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening
 • Verslag van de commissaris over de geconsolideerde financiële staten

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen (15 mei 2017)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten, het jaarverslag en het remuneratieverslag, verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2016.

 • Notulen Gewone Algemeen vergadering
 • Notulen Buitengewone Algemene vergadering
 • agenda
 • volmacht gewone algemene vergadering
 • volmacht buitengewone algemene vergadering
 • verslag van de commissaris over de geconsolideerde financiële staten
 • verslag van de commissaris over de statutaire financiële staten
 • staturaire financiële staten
 • verslag van de commissaris over de financiële staten van T&T Koninklijk Pakhuis NV
 • financiële staten van T&T Koninklijk Pakhuis NV
 • jaarverslag T&T Koninklijk Pakhuis NV

Buitengewone algemene vergadering (19 december 2016)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht.

 • Notulen
 • Oproeping
 • Volmachtformulier
 • Fusievoorstel
 • T&T Koninklijk Pakhuis 30 09 2016
 • T&T Koninklijk Pakhuis 2015
 • T&T Koninklijk Pakhuis 2014
 • T&T Koninklijk Pakhuis 2013
 • Leasinvest Real Estate statutaire financiële staten 30 09 2016
 • Leasinvest Real Estate statutaire financiële staten 2015
 • Leasinvest Real Estate statutaire financiële staten 2014
 • Leasinvest Real Estate statutaire financiële staten 2013

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen (17 mei 2016)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2015.

 • notulen buitengewone algemene vergadering (ontwerp)
 • notulen gewone algemene vergadering
 • agenda
 • volmacht gewone algemene vergadering
 • volmacht buitengewone algemene vergadering
 • verslag van de commissaris over de geconsolideerde financiële staten
 • verslag van de commissaris over de statutaire financiële staten
 • staturaire financiële staten
 • verslag van de zaakvoerder over het toegestaan kapitaal

Gewone algemene vergadering (18 mei 2015)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2014.

 • Notulen gewone algemene vergadering
 • agenda
 • volmacht
 • verslag van de commissaris over de geconsolideerde financiële staten
 • verslag van de commissaris over de statutaire financiële staten
 • statutaire jaarrekening

Buitengewone algemene vergadering (06 november 2014)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht.
Voor de informatie over het totaal aantal aandelen en stemrechten op 3 oktober 2014 verwijzen wij naar de knop 'Aandeelhouders en transparantie' onder 'Investor relations'.

 • Notulen buitengewone algemene vergadering
 • agenda
 • volmacht
 • Informatiememorandum
 • Exitformulier
 • Bijzonder verslag van de zaakvoerder
 • Verslag van de commissaris
 • Statutenwijziging (track changes)
 • Statutenwijziging (clean copy)

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen (19 mei 2014)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2013.

 • akte machtigingen
 • notulen gewone algemene vergadering
 • agenda
 • volmacht gewone algemene vergadering
 • volmacht buitengewone algemene vergadering
 • verslag van de commissaris over de geconsolideerde financiële staten
 • verslag van de commissaris over de statutaire financiële staten
 • enkelvoudige financiële staten
 • Canal Logistics 2013
 • project statutenwijziging

Buitengewone algemene vergadering (19 december 2013)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht.
 

 • notulen
 • agenda
 • volmacht
 • fusievoorstel
 • Canal Logistics 30/09/2013
 • Canal Logistics 2012
 • Canal Logistics 2011
 • Canal Logistics 2010
 • Leasinvest Real Estate statutair 30/09/2013
 • Leasinvest Real Estate statutair 2012
 • Leasinvest Real Estate statutair 2011
 • Leasinvest Real Estate statutair 2010

Gewone algemene vergadering (21 mei 2013)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2012.

 • notulen
 • agenda
 • volmacht
 • verslag van de commissaris over de geconsolideerde financiële staten
 • verslag van de commissaris over de statutaire financiële staten
 • enkelvoudige financiële staten

Gewone algemene vergadering (21 mei 2012)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2011.

 • notulen
 • agenda
 • volmacht
 • verslag van de commissaris over de geconsolideerde financiële staten
 • verslag van de commissaris over de statutaire financiële staten
 • enkelvoudige financiële staten

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen (16 mei 2011)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2010.

 • notulen gewone algemene vergadering
 • notulen buitengewone algemene vergadering
 • agenda
 • volmacht gewone algemene vergadering
 • volmacht buitengewone algemene vergadering
 • verslag van de commissaris over de geconsolideerde financiële staten
 • verslag van de commissaris over de statutaire financiële staten
 • enkelvoudige financiële staten
 • voorstel statutenwijziging
 • machtiging toegestaan kapitaal

Gewone algemene vergadering (17 mei 2010)

Aangezien Leasinvest Real Estate Nederlands heeft gekozen als officiële taal hebben enkel de documenten in het Nederlands bewijskracht. Voor de geconsolideerde financiële staten verwijzen wij naar het jaarlijks financieel verslag 2009.

 • agenda
 • volmacht