CORPORATE GOVERNANCE

RAAD VAN BESTUUR

Gereglementeerde vastgoedvennootschap Leasinvest Real Estate wordt bestuurd door haar gecommanditeerde beherende vennoot en enige statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 (RPR 0466.164.776), een 100%-dochter van Ackermans & van Haaren.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door Jan Suykens, voorzitter van het executief comité van Ackermans & van Haaren, en bestaat uit:

Onafhankelijke bestuurders

Marcia De Wachter

Zaakvoerder van Brain@Trust BVBA

Eric Van Dyck

Chairman Capital Markets EMEA (London) bij Cushman & Wakefield

Colette Dierick

CEO ING Luxembourg S.A.

Dirk Adriaenssen

Managing Director Redevco Switzerland & Central Europe

Sigrid Hermans

CFO LIFE group

Bestuurders op voordracht van Ackermans & van Haaren

Jean-Louis Appelmans

Bestuurder van vennootschappen (niet-uitvoerend bestuurder)

Michel Van Geyte (Chief Executive Officer - uitvoerend bestuurder)

Michel Van Geyte werd in augustus 2004 bij Leasinvest Real Estate Management NV aangeworven als commercial manager. Hij is thans CEO - uitvoerend bestuurder van LREM NV en afgevaardigd bestuurder van Leasinvest Immo Lux.

Jan Suykens

Voorzitter van het executief comité van Ackermans & van Haaren NV, voorzitter van de raad van bestuur van Leasinvest Real Estate Management NV (niet-uitvoerend bestuurder)

Piet Dejonghe

Lid van het executief comité van Ackermans & van Haaren NV (niet-uitvoerend bestuurder)