CORPORATE GOVERNANCE

ADVISERENDE COMITÉS

De raad van bestuur heeft op heden drie adviserende comités zoals bedoeld in de Corporate Governance Code en verder toegelicht in het Corporate Governance Charter van de gereglementeerde vastgoedvennootschap. De adviserende comités hebben een louter adviserende functie. Zij zijn belast met het onderzoek van specifieke kwesties en het formuleren van adviezen aan de raad van bestuur.

Auditcomité

  1. Sigrid Hermans, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het auditcomité
  2. Piet Dejonghe, (Ackermans & van Haaren NV), niet-uitvoerend bestuurder
  3. Marcia De Wachter, onafhankelijk bestuurder

 

Benoemings- & remuneratiecomité

  1. Jan Suykens (Ackermans & van Haaren NV), niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het benoemings- & remuneratiecomité
  2. Eric Van Dyck, onafhankelijk bestuurder
  3. Sigrid Hermans, onafhankelijk bestuurder

 

Comité van onafhankelijke bestuurders

Het comité van onafhankelijke bestuurders bestaat uit alle onafhankelijke bestuurders van de raad van bestuur. Het comité wordt voorgezeten door één van haar leden, in principe het lid met de meeste anciënniteit in zijn functie.