CORPORATE GOVERNANCE

EFFECTIEVE LEIDERS

De effectieve leiding bestaat uit 2 personen, namelijk de heer Michel Van Geyte, CEO en de heer Tim Rens, CFO.

Michel Van Geyte (Chief Executive Officer - uitvoerend bestuurder)

Michel Van Geyte werd in augustus 2004 bij Leasinvest Real Estate Management NV aangeworven als commercial manager. Hij is thans CEO - uitvoerend bestuurder van LREM NV en afgevaardigd bestuurder van Leasinvest Immo Lux.

Tim Rens (Chief Financial Officer)

Tim Rens is handelsingenieur en bedrijfsrevisor en beschikt over een gedegen ervaring in financiële audit en meer bepaald inzake beursgenoteerde vastgoedvennootschappen. Hij was gedurende bijna 12 jaar werkzaam bij Deloitte, waarvan de laatste jaren als Senior Audit Manager.

Beide personen werden aangesteld als effectief leider overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen en dragen als effectieve leiders t.a.v. de raad van bestuur en t.a.v. derden de verantwoordelijkheid inzake de leiding van het dagelijks bestuur van Leasinvest Real Estate.