FISCAAL STATUUT

Leasinvest Real Estate – België

De belangrijkste kenmerken van een gereglementeerde vastgoedvennootschap zijn als volgt (GVV wet van 12 mei 2014):

Leasinvest Immo Lux – Groothertogdom Luxemburg

Vastgoedbevek-Gespecialiseerd beleggingsfonds: