IDENTITEITSKAART
Gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Leasinvest Real Estate Comm. VA
Rechtsvorm Commanditaire vennootschap op aandelen
Maatschappelijke zetel Lenniksebaan 451, 1070 Brussel, België
Administratieve zetel Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen, België
Contactinfo T +32 3 238 98 77 – F +32 3 237 52 99
E-mail investor.relations@leasinvest.be
Web www.leasinvest.be

Oprichtingsdatum 8 juni 1999, publicatie BS 26 juni 1999 (omvorming tot vastgoedbevak) (nr. 990626-330) - 6 november 2014, publicatie BS 3 december 2014 (omvorming tot gereglementeerde vastgoedvennootschap) (nr. 20141203-14216372)
BTW BE 0436.323.915
RPR Brussel
Duur Onbepaalde duur

Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door erkend bedrijfsrevisor Joeri Klaykens
Boekjaar 1 januari – 31 december
Notering NYSE Euronext Brussels, Bel Mid
Liquidity provider Bank Degroof
Financiële dienstverlening Hoofdbetaalagent Bank Delen

Vastgoedexperten Cushman & Wakefield - de Crombrugghe en Partners - Stadim (BeLux) - Oerag (Oostenrijk)
Toezicht FSMA