STRATEGIE

Investeringsstrategie

Leasinvest Real Estate wenst haar vastgoedportefeuille in belangrijke mate te diversifiëren zowel landelijk-geografisch als naar type van gebouwen. In 2006 werd de eerste stap gezet naar een belangrijke geografische diversificatie door de acquisitie van Dexia Immo Lux (nu Leasinvest Immo Lux). In 2014 werd verder gediversifieerd naar een derde land, nl. Zwitserland (gedesinvesteerd in 2017) en in 2016 naar een vierde land, Oostenrijk.

Groei is belangrijk voor Leasinvest Real Estate, niet alleen als een middel om schaalvoordelen te benutten, maar eveneens om de portefeuille te diversifiëren naar land, huurder, sector en type gebouw. De gereglementeerde vastgoedvennootschap zoekt een evenwicht tussen een vastgoedbenadering enerzijds en een financiële logica anderzijds.

De missie van Leasinvest Real Estate is het beheren van een gediversifieerde portefeuille van kwalitatieve en goed gelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, in België en in Oostenrijk.

Leasinvest Real Estate hanteert de volgende investeringscriteria:

Commerciële strategie

De huurder staat centraal bij Leasinvest Real Estate. Een proactieve commerciële aanpak gericht op het invullen van de behoeften van de huurders inzake adequate bedrijfshuisvesting is de leidraad van Leasinvest Real Estate’s commerciële strategie.